Our Phở

SMALL

$10.25

LARGE

$12.50

X-LARGE

$14.95

1. Phở Đặc Biệt (Large or X-Large only)

Combination - Rare steak, flank, tendon, tripe, and meatball

2. Phở Tái

Rare steak

3. Tái Chín

Rare steak and brisket

4. Tái Bò Viên

Rare steak and meatball

5. Tái Gân

Rare steak and tendon

6. Tái Nạm

Rare steak and well-done flank

7. Tái Sách

Rare steak and tripe

8. Tái Nạm Gân

Rare steak, well-done flank, and tendon

9. Tái Nạm Gân Sách

Rare steak, well-done flank, tendon, and tripe

10. Tái Nạm Gầu Gân

Rare steak, well-done flank, fatty-brisket, and tendon

11. Chín Nạm

Well-done brisket and flank

12. Chín Nạm Gầu Gân

Well-done brisket, flank, fatty-brisket, and tendon

13. Nạm Gầu Gân

Well-done flank, fatty-brisket, and tendon

14. Nạm Vè Dòn

Well-done flank and skirt flank

15. Phở Bò Viên

Meatball

16. Phở Gà

Chicken rice noodle soup

17. Phở Trẻ Em ($5.95)

Noodle soup for kid

*Thức ăn mang đi thêm $0.50*

*Take-out orders add extra $0.50*

EXTRA

Tuỷ Trứng.....$4.95

Bone-Marrow & egg

Thêm Phở.....$2.50

Extra Noodle

Thêm Tái.....$4.95

Extra Rare Steak

Thêm Nạm.....$4.95

Extra Flank

Thêm Gầu.....$4.95

Extra Fatty Brisket

Thêm Gân.....$4.95

Extra Tendon

Thêm Sách.....$4.95

Extra Tripe

Thêm Vè Dòn.....$4.95

Extra Skirt Flank

Thêm Bò Viên.....$4.95

Extra Meatball


Beverages


Cà Phê  Sữa (Đá hoặc Nóng).....$4.50

Expresso Black Coffee with Condensed Milk (Iced or Hot)

Cà Phê Đen (Đá hoặc Nóng).....$4.50

Expresso Black Coffee (Iced or Hot)

Cà Phê Phin.....$5.25

Pour Over Expresso Black Coffee

Trà Thái.....$3.75

Thai Iced Tea

Trà Đào.....$4.25

Peach Tea

Sâm Bí Đao.....$3.95

Winter Melon Tea

Soda Chanh.....$4.25

Fresh Soda Lemonade

Soda Chanh Muối.....$4.25

Fresh Salty Soda Lemonade

Soda Sữa Hột Gà.....$5.50

Soda with Egg Yolk and Condensed Milk

Rau Má.....$3.75

Fresh Lemonade

Đá Chanh.....$2.95

Fresh Lemonade

Chanh Muối.....$2.95

Salty Lemonade

Cam Vắt.....$5.95

Fresh Squeezed Orange

Sữa Đậu Nành.....$2.25

Soymilk

Dừa Tươi.....$3.75

Coconut Juice

Trà Chanh (Đá hoặc nóng).....$2.75

Lemon Tea (Iced or Hot)

Trà (Đá hoặc nóng).....$1.00

Tea (Iced or Hot)

Nước Ngọt.....$2.00

Coke, Sprite, Diet Coke, Sunkist, Root beer, DrPepper


Smoothie


Sinh Tố Mít.....$5.50

Jackfruit

Sinh Tố Dâu.....$5.50

Strawberry

Sinh Tố Xoài.....$5.50

Mango

Sinh Tố Dừa.....$5.50

Coconut

Sinh Tố Bơ.....$5.50

Avocado

Sinh Tố Mãng Cầu.....$5.50

Sour Sop

Sinh Tố Taro.....$5.50

Taro

Sinh Tố Honeydew.....$5.50

Honeydew